loader
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2

Career Opportunities

เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมมีชื่อเสียง มานานกว่า 10 ปี มีสาขากว่า 15 สาขาต้องการบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. Front Office Manager (ประจำสาขาสุขุมวิท)
 • วุฒิปริญญาตรี / ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
2. Group Human Resources Manager
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. Chief Account สมุห์บัญชี (ประจำกรุงเทพฯ)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. Sales Manager (ประจำกรุงเทพฯ)
 • วุฒิปริญญาตรี / ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5. Assistant Sales Manager (ประจำกรุงเทพฯ)
 • วุฒิปริญญาตรี / ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
6. Sales Executive (ประจำกรุงเทพฯ)
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป